Den bästa av värdar

Hyran

Hyran betalas senast den sista varje månad och betalas förskottsvis. Det innebär, till exempel, att hyran för april månad ska vara oss tillhanda senast den sista mars.


Betala hyran via autogiro

Det går bra att betala hyran via autogiro om du önskar detta. Då dras hyran direkt från ditt konto den sista bankdagen i varje månad. För att hyran ska kunna dras för nästa månad måste vi ha din autogiroanmälan oss till handa senast den 20:e innevarande månad. För att hyran för till exempel maj månad ska kunna dras via autogiro måste vi alltså ha din anmälan senast den 20:e april.

Anmälningsblankett kan du hämta på vårt kontor på Nygatan 40. Du kan också klicka på länken nedan och skriva ut en blankett direkt.

Anmälningsblankett till autogiro.PDF

Har du frågor kring autogiroanslutningen är du välkommen att kontakta oss på 019-670 85 00.hyran