Den bästa av värdar

Trapphus och entréer

För att hålla våra gemensamma ytor trivsamma måste vi hjälpas åt!

Håll rent från brännbart material i trappor och entréer! Ställ inte saker i trappan eller utanför dörren!

Cyklar, barnvagnar, dörrmattor, skor och annat får inte hindra personalen som ska städa i trappan. Skrymmande föremål kan dessutom vara i vägen för räddningspersonalen vid ett olyckstillfälle.

Det är inte tillåtet att lämna soppåsar i trapphus och entréer då detta är en sanitär olägenhet.

trapphus