Den bästa av värdar

Tvättstugan

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du skapa goda relationer med dina grannar, men tvättstugan är också en plats där konflikter kan uppstå. Därför ber vi dig att noga följa våra trivselregler.

Vi vill även att du ska känna till hur du ska tvätta, då ökar både den allmänna trivseln och ditt eget tvättresultat.

Dessutom är det viktigt att du lämnar tvättstugan så att den som kommer efter ska känna samma trivsel som du själv.

tvattstuga