Den bästa av värdar

Om Esswege

Entreprenören och byggmästaren Johan Behrn (1879-1960) köpte sin första fastighet i Örebro 1907. Vid sin bortgång hade han skapat ett företag med ett aktningsvärt bestånd av ca 110 fastigheter. Merparten i hemstaden Örebro - ett flertal i Karlstad, Kristinehamn och Eskilstuna.

ESSWEGE Fastigheter AB bildades 1975 av Johan Behrn´s döttrar Margareta Stiernstedt,
Brita Wennerström och Ingrid Görtz, därav namnet SWG - ESSWEGE.

ESSWEGE förvaltar idag egna bostäder och lokaler med en sammanlagd yta av ca 128.000 m2 fördelade på 50 fastigheter i Örebro och Strängnäs. Företaget har en erfaren och kompetent personal som sköter verksamheten från kontoret i Örebro samt från filialkontoret i Strängnäs.

Esswege Fastigheter AB

Örebro Tel: 019-670 85 00, Adress: Nygatan 40, Box 220 34, 702 02 Örebro
Strängnäs Tel: 0152-340 18, Sundbyvägen 18, Adress: Box 743, 645 51 Strängnäs
epost: info@esswege.se